Indvendig fugtsikring af kældervægge

Indvendig fugtsikring af kælder konstruktioner kan være en kompleks opgave. Skader, der synes ens på overfladen, kan skyldes vidt forskellige problematikker. Ofte oplever vi, at der ikke kun én årsag, men derimod flere forskellige. Det er medvirker til at gøre fejlfindingen udfordrende. Det er derfor alt afgørende, at vores kompetente bygningskonstruktør får lejlighed til at gennemgå opgaven og udarbejde et konkret løsningsforslag for dit projekt inden udførslen kan påbegyndes. Vores løsningsforslag skal sikre at

  1. Eksisterende skader og revnedannelser stoppes og udbedres.
  2. Porøse overflader fjernes og ikke opstår igen.
  3. Skimmel dannelser fjernes og ikke opstår igen.

UNDER BYEN ENTREPRISE løser hovedsageligt indvendige fugtsikrings opgaver med patenterede produkter fra vores leverandør Vandex A/S. (www.vandex.dk) Produkter, der går tilbage til 1943 og vis funktion både er prøvet og dokumenteret mere end noget andet på markedet.

Fugtsikring af kældervægge

Afrensning

Alt godt håndværk starter med et grundigt forarbejde. Derfor er det vigtigt at man før en  fugtisolering starter får afrenset underlaget.
Puds og maling på kældervæggen afrenses med f.eks. hammer og mejsel, facadefræser eller ved sandblæsning. Hvis man ikke er omhyggelig med afrensningen risikerer man at der opstår nye afskalninger.

Klargøring

Når overfladen er afrenset skal alle revner og sprækker i væggen lukkes med Vandex Uni 1 eller cement og sand (1:3) Det gøres primært for at opnå en plan overflade egnet til den egentlige fugtsikrings behandling.

Fugtsikring_injiceringFugtsikring