Kompetencer – Jord & Anlæg

Jord og anlæg

Jordhåndtering
Som et led i bestræbelserne på, at forbedre klimaet har folketinget vedtaget et regelsæt der har til formål, at beskrive reglerne for klimavenlig jordhåndtering. Før jord kan flyttes skal der i mange tilfælde ansøges inden arbejdet kan igangsættes. Dette kan UNDER BYEN ENTREPRISE også hjælpe med, da vi har stor ekspertise i planlægning og udførsel af jordhåndtering. Vi hjælper dig med alle lovpligtige administrative opgaver, såvel som det efterfølgende gravearbejde. Imens hjælper kompetente samarbejdspartnere os med transporten, samt jord analyse arbejde.

Byggeri
For at kunne konstruere et stabilt fundament, er det vigtigt at jordbunden som fundamentet hviler på, kan bære de laster det påvirkes af. På den måde sikrer man sig mod potientielle revnedannelser i sin konstruktion. UNDER BYEN ENTREPRISE har ansat bygningskonstruktører, der tilknyttes sådanne projekter, for at sikre en korrekt udførsel der efterlever gældende regler og normer. Vi samarbejder med professionelle geotekniske laboratorier til udførsel af de fornødne jordbundsprøver.
UNDER BYEN ENTREPRISE udfører også alle former for bærelagskonstruktioner, såsom sandpuder for gulvkonstruktioner, opbygninger for vejanlæg, terrasser og indkørsler.

Forsyning
UNDER BYEN ENTREPRISE udfører alle former for graveopgaver for el, gas, vand og telefon selskaber. Vore kompetente maskinførere arbejder godt i større teams, og tager gerne de ekstra timer der skal til, når tingene til tider brænder på. Vi tilbyder ligeledes tilpassede vagt ordninger der sikrer, at kunden har et grave sjak til rådighed på alle tider af døgnet.

stick_figure_backhoe_11169