Rotter – Professionel sikring mod rotter

Generelt om rotter

Bestanden af rotter i de danske afløbssystemer antages for nuværende, at være op mod en halv milliard. På trods af en intensiveret rottebekæmpelse er bestanden stadigvæk stødt stigende. Rotterne skaffer sig føde i alle fremkommelige dele af afløbssystemet. Herunder også i afløbsinstallationen under dit hus. De gnaver sig ud af afløbsinstallationen under bygninger for at yngle i tørre og lune omgivelser og underminerer herved gulvkonstruktionen. Det kan medfører kostbare sætningsskader. I fødevarer branchen medvirker rotter til nedsat omsætning og sågar lukning af butikker. 

De typiske tegn på rotter er:

  • Huller i jorden
  • Lugtgener
  • Rotteekskrementer

I pricippet er det ikke et problem at der er rotter i afløbssystemet.  Problemet er at de ikke bliver i kloakken. Som tidligere beskrevet gnaver rotter sig ud af kloakken for at bygger reder og yngle i tørre omgivelser. Rotterne graver endvidere gangsystemer omkring reden. Derfor må man ofte ophugge hele gulvkonstruktioner for at udbedre sådanne skader. Det kan selvsagt kan være en massiv omkostningen.

For at sikre at skaden udbedres forsvarligt og at der ikke opstår problemer igen løser UNDER BYEN ENTREPRISE skaderne nedenstående princip hver gang:

1. Identificer rotteskaden

I de fleste tilfælde må skaden identificeres med et kloak tv. Ofte har man en god ide om hvor skaden er opstået, men det er ikke umuligt, at der kan være flere skader. Derfor er Kloak TVét et uundværligt værktøj til at identificerer skader. Ligeledes kan skaden identificeres med en røg test hvor røg siver ud af alle huller i afløbssystemet.

2. Reparer skade

Når skaden er identificeres skal problemet løses. Hvad enten skaden er inde i huset og kræver ophugning af gulv mm. eller fejlen er på afløbssystemet uden for kan UNDER BYEN ENTREPRISE løse skaden.

3. Monter rottespærre

UNDER BYEN ENTREPRISE anbefaler altid at monterer en rottespærre efter at skaden er udbedret hvis den hydrauliske kapacitet på det eksisterende rørsystem kan klare det. Ofte gnaver rotter sig ud hvor rørsystemet i forvejen er nedslidt og hvor de gamle beton rør måske er blevet porøse. Ved at etablerer en rottespærre i en skelbrønd sikre man at rotterne ikke kan komme ind på grunden og forvolde nye skader.

Se vores flyer. Tryk på billedet herunder:

Rotter_forside_web

Kampagnepriser på rottespærre!

15 % rabat hvis du køber NU!

Priser på levering og montering af rottespærre i kloakrør gennem min. Ø 300 mm brønd.

• Pris for rottespærre 110 mm kr. 4587 ekskl. moms. Nu kr. 3899 kr. ekskl moms.
• Pris for rottespærre 160 mm kr. 5646 inkl. moms. Nu kr. 4799 kr. ekskl moms.
• Pris for rottespærre 200 mm kr. 6940 inkl. moms. Nu kr. 5899 kr. ekskl moms.

figure_climbing_into_sewer_1600_clr_15302